Ekologické elektrické podlahové topení.

Ano, elektrické podlahové topení je považováno za ekologické, protože nevyužívá spalování fosilních paliv, které přispívá k emisím skleníkových plynů a znečištění ovzduší. Je také účinnější a energeticky efektivnější, protože teplo je distribuováno rovnoměrně po celé ploše a není ztraceno u přenosu. Nicméně, uvažování o zdroji elektřiny je důležité, protože by měla být z obnovitelných zdrojů, aby se minimalizovala negativní dopad na životní prostředí.