Elektrické topení po roce 2020

V posledních 10. letech výrazně stoupl zájem o systémy elektrického vytápění. Stále častěji se u novostaveb využívají tepelná čerpadla, elektrické podlahové topení, stropní vytápění nebo topné panely. Jaký bude další vývoj s příchodem nové Směrnice o energetické náročnosti budov? Na tuto otázku vám pomůžeme najít odpověď v tomto článku.

Novostaveb s elektrickým vytápěním je stále více

Zájem o elektrické topné systémy rostl po celých uplynulých deset let. Snižováním energetické náročnosti budov se možnost instalace nízkoteplotních topných systémů, které jsou cenově dostupné, bezúdržbové a snadno regulovatelné, přímo nabízela. Mimo zájmu o elektrické podlahové topení nebo topné panely samozřejmě rostl i zájem o tepelná čerpadla (TČ), která mohou zajistit levný provoz, jsou však u nich vyšší náklady na pořízení i údržbu.

Podle Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a statistik byl podíl novostaveb s TČ nebo elektrickým vytápěním v roce 2010 jen 20 %, v roce 2017 již podíl činil 37 %. Za krátkou dobu se podíl elektrického topení zvýšil skoro dvojnásobně.

Směrnice o energetické náročnosti budov použití elektrického vytápění, jako hlavního zdroje tepla, mírně komplikuje. Není však pravda, že by nebylo možné elektrické topení jako hlavní topný zdroj použít. Jen je třeba vyhovět přísnějším kritériím a hodnotícím podmínkám pro výpočet energetického štítku.

iStock_000010684335

Snadná regulovatelnost i bezúdržbovost

Nízkoenergetické a pasivní domy jsou stavby, které obecně nemají vysoké nároky na množství dodávaného tepla. Zejména u pasivních domů je vytápění skutečně potřeba jen v nejchladnějších dnech v roce. Z toho důvodu jsou uživateli voleny systémy vytápění, které se vyznačují nízkými pořizovacími a provozními náklady, a zajišťují maximální uživatelský komfort. K těmto topným systémům patří především elektrické podlahové topení.

Jaké výhody uživatelé nejvíce oceňují? Cenová dostupnost a snadná regulovatelnost, díky níž lze rychle reagovat na změny vnitřních i venkovních teplot. Nedochází k přetápění místností ani k jejich prochládání. Další velkou výhodou je zónové vytápění, tedy individuální nastavení teplot v každé z jednotlivých místností podle potřeby a přání uživatele.

Společnost EKOTERM, která se zabývá výrobou a vývojem topných kabelů, topných rohoží a regulace EKOHEAT naslouchá svým zákazníkům. Kdykoliv pracovníci EKOTERM montují elektrické podlahové topení, dbají na bezchybné provedení práce při využití zkušeností získaných za více než 45let (od r.1974).

Elektrické vytápění po roce 2020

Od roku 2020 bude možné stavět pouze tzv. Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB), které jsou, ve své podstatě, velice podobné nízkoenergetickým domům (NED). Rozdílem je, že obvodové konstrukce budou muset mít silnější vrstvu tepelné izolace, okna a dveře budou muset být s min. tepelnou ztrátou, a další požadavky budou kladeny i na dobré tepelně technické vlastnosti v případě osvětlení. Nové legislativní požadavky se pochopitelně dotknou i systémů vytápění.


Obrázek článku

 

Ukazatel neobnovitelné primární energie (NPE)

Jedním kritériem pro určení energetické náročnosti budov je ukazatel neobnovitelné primární energie (NPE). K výpočtu se používá koeficient pro elektrické topení stanovený MPO. Elektrické vytápění v současnosti naráží na českou legislativu, která hodnotí elektrickou energii jako neekologický zdroj vytápění. I když má elektrické vytápění celkově nejnižší spotřebu energie, kvůli vysokému koeficientu vycházejí při hodnocení energetické náročnosti nejhůře. Při použití elektrického systému vytápění je tak splnění požadavků na NZEB náročné. Je však splnitelné.

 Jak topit elektrickým vytápěním po roce 2020

Že nebude možné stavět dům po roce 2020, který bude používat elektrické vytápění jako hlavní topení? Není to pravda! Existují možnosti, jak požadavkům energetické náročnosti pro budovy NZEB vyhovět a udržet si komfort a úsporu provozních nákladů. Elektrické podlahové topení nebo třeba sálavé panely bude nutné doplnit zdrojem energie, z legislativního pohledu ekologičtějším. Tento požadavek je možné vyřešit umístěním fotovoltaických panelů, na které je možné žádat dotace. Je zde také možnost instalace krbových kamen nebo klimatizace.

Elektrické podlahové topení vychází nejlépe z hlediska cenové dostupnosti, regulovatelnosti a komfortu. Dopřejte si elektrické topení a jeho výhody a zkombinujte je s výhodami dalších zdrojů energie.