Ochrana venkovních ploch před sněhem a ledem pomocí topných kabelů

Sníh a led mohou v zimních měsících představovat nebezpečí pro venkovní plochy, jako jsou chodníky, vstupy do budov, parkovací plochy a další. Nejenže mohou způsobit pády a úrazy, ale také mohou zpomalit provoz a ztížit přístup k budovám. Jedním z efektivních způsobů, jak předcházet těmto problémům, je použití topných kabelů pro ochranu venkovních ploch.

Výhody použití topných kabelů

Topné kabely jsou navrženy tak, aby zabraňovaly tvorbě ledu a sněhu na povrchu venkovních ploch. Tím poskytují několik výhod:

  1. Bezpečnost: Topné kabely zajišťují bezpečnost pro chodce a řidiče tím, že udržují povrch suchý a bez ledu.
  2. Snadná instalace: Topné kabely lze snadno instalovat pod různé venkovní plochy, včetně betonu, dlažby a asfaltu.
  3. Efektivita: Topné kabely jsou energeticky úsporné a společně s řízením termostatem, což zajišťuje jejich efektivní provoz.

Proces instalace topných kabelů

Instalace topných kabelů je relativně jednoduchá a zahrnuje následující kroky:

  1. Příprava podkladu: Podklad, na který budou topné kabely instalovány, musí být rovný a dostatečně pevný (zhutněný podsyp).
  2. Instalace kabelů: Topné kabely se instalují podle pokynů výrobce, jsou připevněny k podkladu, aby byly dodrženy rozestupy mezi kabely .
  3. Elektrické připojení: Kabely jsou propojeny s elektrickým systémem a řízením pomocí termostatu s teplotním a vlhostním senzorem v ploše.
  4. Testování: Po instalaci je důležité provést testování systému, aby se zkontroloval správný provoz topných kabelů a řídící jednotky.

Závěr

Použití topných kabelů je efektivním způsobem, jak ochránit venkovní plochy před sněhem a ledem. Poskytují bezpečnost, spolehlivost a efektivní provoz. Instalace topných kabelů je relativně jednoduchá a může být prováděna pod různé typy povrchů ( pod zámkovou nebo kamennou dlažbu, beton, asfalt...).  Doporučuje se provádět pravidelné testování, aby se zajišťoval správný provoz topných kabelů a zajistila se tak bezpečnost venkovních prostor.