Víte, že s tepelným čerpadlem je spotřeba elektřiny o 43% vyšší, než s elektrickým topením?

Informace, že uživatelé tepelných čerpadel spotřebují výrazně víc elektřiny než domácnosti s elektrickým vytápěním, zní až neuvěřitelně. Vždyť je všude slyšet, jak je TČ úsporné ...ale není to tak!

Data pro srovnání byla převzata ze statistik Energetického Regulačního Úřadu (ERU) získaná z desítek až stovek tisíc odběrných míst.

Proto aby údaje o spotřebě byly porovnatelné, byl pro srovnání zvolen tarif D 56 d pro tepelná čerpadla, a D 45 d protože TČ mají stejně jako elektrické přímotopné vytápění spotřebu celé domácnosti měřenu jen jedním měřidlem – elektroměrem. Jde tedy o srovnatelná data. Pro eliminaci statistických odchylek bylo ověřeno 56.000 (D 56 d) a 430.000 (D 45 d) odběrných míst. Výsledky byly doslova ohromující...

s tepelným čerpadlem je

Statistika ukazuje, že v letech 2012 až 2016 rozdíl průměrné spotřeby domácností s TČ proti domácnostem s elektrickým vytápěním postupně rostl z 23 % až na 35 %. Ke skokovému nárůstu došlo v r. 2017, kdy se rozdíl ve spotřebě TČ zvýšil na více než 40 %(!). Jde o obrovský rozdíl v neprospěch tepelných čerpadel, který nutně vede k zamyšlení, jak je to možné.

Vlivů bude pravděpodobně několik – horší účinnost a zejména regulovatelnost teplovodních systému nebo absence akumulační nádoby topné vody, která má podstatný vliv na sezónní účinnost TČ, problematická kompatibilita TČ s jinými zdroji vytápění nebo i psychologie uživatelů TČ, kteří domy někdy přetápí, „protože mají "ÚSPORNÉ" tepelné čerpadlo“.

Ve výsledku se tak ale z veřejných peněz dotuje systém, který místo úspory vede k vyšší spotřebě.

Závěrem
Účelem toho článku nebylo zatratit tepelná čerpadla, která při správném technickém provedení a v odpovídajících objektech mají své výhody. Cílem bylo poukázat na skutečnost, že obecné povědomí o výhodnosti tepelných čerpadel je v přímém rozporu se statistikou, vycházející ze stovek tisíc odběrných míst a založené na naprosto přesném měření. Přesto, realitě navzdory a naprosto nekriticky, jsou TČ podporována a dotována jako nejúspornější řešení.